Top produkty
Späť na Články

Senzory a ohnisková vzdialenosť Pridané: 23.02.2011

Veľmi dôležitým prvkom digitálnej zrkadlovky je obrazový senzor. Senzor v digitálnych fotoaparátoch je silikónový čip zložený z miliónov fotosenzitívnych diód, z ktorých každá jednotlivá dióda zobrazuje bod - pixel. Dióda na senzore zachytáva určité množstvo svetla, ktoré preniká na senzor cez objektív počas expozície.

Toto množstvo svetla je prepočítané a premenené na digitálne číslo, ktoré predstavuje svetlosť a farbu pixela. Tieto údaje sú ďalej premieňané na elektrický signál, ktorého sila vytvára a buduje obraz (fotografiu).

Senzory

 

SenzorNajpoužívajnejšími senzormi v digitálných fotoaparátoch je CCD (charge coupled device) a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Obidva typy senzorov vykonávajú rovnakú službu, zachytávajú svetlo a menia ho na elektrický signál.
Keby sme mali porovnať CCD a CMOS senzor, tak sa dá povedať, že CMOS senzor je jednoduchší, potrebuje menej energie a je v porovnaní s CCD senzorom rýchlejší. Rozlíšenie fotografie závisí od veľkosti senzora, ale zároveň jeho veľkosť určuje aj ohniskovú vzdialenosť obejktívu. Čiže veľkosť senzora v DSLR má vplyv aj na ohniskovú vzdialenosť objektívu.

Je až neuveriteľné, že pri fotení váš fotoaparát vykoná milióny prepočtov, aby bol schopný zachytiť, meniť, zmenšiť, uložiť a zobraziť fotografiu. Všetky tieto úkony sú vo fotoaparáte riadené procesorom, podobným aký je vo vašom počítači, ale s iným určením. Jednoducho povedané, senzor určuje rozlíšenie a kvalitu vašich fotografií. Musím pripomenúť jednu vec, že ak má senzor určovať kvalitu fotografií, musí obdržať aj kvalitné svetlo, ktoré prichádza na senzor cez objekív. Senzor nie je schopný kvalitu svetla zlepšovať. Pracuje s tým, čo dostane cez objektív. Je pravda, že sa dá nastaviť jeho citlivosť pri nedostatku svetla, ale kvalita fotografie sa tým zhoršuje.

 

Väčšina zrkadloviek má senzory s 10 a viac miliónmi pixelov, pričom jeden milión pixelov predstavuje 1 megapixel. Senzory sú vyrábané v rôznych veľkostiach a dá sa konštatovať, že čím väčší senzor, tým je výsledná kvalita fotografie vyššia.

 

Kompaktné fotoaparáty majú najmenšie a fotoaparáty stredného formátu najväčšie senzory. Najbežnejšie používané senzory v zrkadlovkách sú takzvané full frame cropped a four third (4:3) senzory.

Senzor v ruke

 

Full-frame senzory

 

35mm filmový formát bol veľmi populárny a nemenený od konca 19. storočia. Z toho dôvodu ostal aj naďalej štandartom, ku ktorému sa vraciame aj dnes, v čase digitálnej fotografie. Full frame fotoaparát má v sebe senzor, ktorý sa dá veľkosťou prirovnať k 35mm negatívu. Jeho veľkosť je 36x24mm. Pretože cena malých senzorov je pre fotografov prijateľnejšia, výrobcovia uprednostňujú tieto senzory a veľké Full framové dávajú do profesionálnych zrkadloviek.
Full-framové zrkadlovky nemajú tzv. crop factor a z toho dôvodu pripojený objektív bude mať na full framovom tele rovnaké pole zobrazenia a zväčšenie ako keby bol nasadený na 35mm filmovom fotoaparáte.

 

Obr.: Obrazový senzor

V srdci fotoaparátu sa nachádza obrazový senzor. Obrazový senzor určuje rozlíšenie fotografií a zároveň podľa veľkosti senzora je udávaný aj predlžovací (crop) faktor fotoaparátu.

 

Senzory s predlžovacím (crop) faktorom

 

Väčšina poloprofesionálnych zrkadloviek má v sebe senzor, ktorý je menší ako 35 mm kinofilmový štandard.
Tieto senzory pri fotení vytvárajú dojem zväčšenia ohniskovej vzdialenosti objektívu a preto ich nazývame senzormi s predlžovacím faktorom alebo crop faktorom. Tento faktor, vyjadrený číslom, nám určuje násobok ohniskovej vzdialensoti, čiže vyjadruje ekvivalent ohniskovej vzdialenosti v porovnaní s Full-frame alebo 35mm filmovým fotoaparátom.


Crop faktor závisí od skutočnej veľkosti senzora a vyjadruje pomer medzi Full-frame senzorom a zmenšeným senzorom.

 

Príklad:
- šírka Full-frame senzora: 36mm
- šírka APS-C Nikon senzora: 23,6 mm

  36 : 23,6 = 1,52
- crop faktor = 1,52

 

To znamená, že fotoaparáty Nikon so senzorom APS-C majú predlžovací faktor ohniskovej vzdialenosti 1,5. Pri nasadení objektívu s ohniskovou vzdialenosťou 200 mm bude jeho efektívna ohnisková vzdialenosť 300 mm (200 x 1,5). Podľa fotografovaného objektu toto môže byť výhodou alebo aj nevýhodou pre fotografa. Napríklad pri širokouhlých objektívoch, ak chcete dosiahnuť charakteristický širokouhlý efekt so senzorom APS-C, musíte použiť objektív s menšou ohniskovou vzdialenosťou ako pri Full-frame senzoroch.

 

Porovnanie senzorov

 

Obr.: Porovnanie veľkostí rôznych senzorov s Full Frame senzorom