Top produkty
Späť na Oznamy

Certifikát SAEC - Bezpečný nákup Pridané: 04.11.2011

Internetový obchod makrofoto.sk získal dňa 7. novembra 2011 certifikát SAEC - Bezpečný nákup. Certifikácia je proces hodnotenia internetového obchodu, ktorý je v prípade úspešného zavŕšenia potvrdený vydaním certifikátu. Certifikovaný obchod SAEC - Bezpečný nákup prináša zákazníkom internetového obchodu makrofoto.sk záruku a zároveň záväzok internetového obchodníka, že spĺňa základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu stanovené certifikačnými pravidlami. 

Certifikátom sme chceli našim zákazníkom ukázať, že makrofoto.sk poskytuje a dodržiava:

 

- úplné a pravdivé informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu (IČO a sídlo obchodníka, kontakty na zodpovedné osoby a pod.),
- úplné a pravdivé informácie o tovare, resp. službe a cenách vrátane všetkých poplatkov,
- úplné a pravdivé informácie o procese objednávania, dodacích podmienkach a spôsobe vybavenia objednávky (spôsob dodania tovaru, resp. služby, cena za dopravu, možnosti platenia a pod.),
- spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie tovaru, resp. služby,
- spôsob ďalšej komunikácie so zákazníkom (e-mail, telefón...);

 

 

Certifikát SAEC

 

 

Certifikačné pravidlá stanovuje Slovenská asociácia pre elektronický obchod ako tuzemská autorita pre oblasť elektronického obchodu. Sú vytvorené na základe platných zákonov - najmä Smernice Európskeho parlamentu a Rady pre elektronický obchod, občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona na ochranu spotrebiteľa a certifikačných pravidiel v krajinách EÚ. Certifikačné pravidlá vyžadujú poskytnúť zákazníkovi dostatok informácií potrebných pre rozhodnutie o nákupe a uskutočnenie bezpečného nákupu, ale súčasne nezaťažujú obchodníka nadbytočnými požiadavkami. Uplatňovanie certifikačných pravidiel je predmetom pravidelnej kontroly v certifikovaných obchodoch.