Späť na Oznamy

Kontaktné informácie Pridané: 15.12.2010

Prevádzkovateľom stránky makrofoto.sk je spoločnosť MakroFoto s.r.o.

IČO: 45 890 714

DIČ: 20 23 12 89 21 

IČ DPH: SK2023128921


Spoločnosť MakroFoto s.r.o je platiteľom DPH a je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave v oddieli Sro, vložka číslo 68284/B (výpis z or SR)

 

Sídlo, kontaktná a fakturačná adresa:
MakroFoto, s r.o.
Karloveská 6C

842 02 Bratislava
Slovenská republika
Konateľ, zodpovedný vedúci: Ing. Gabriel Kerekeš

 

Nájdete nás v Karlovej Vsi

KontaktyKontaktné údaje pre komunikáciu s obchodom:

Makrofoto.sk

Karloveská 6C

842 02 Bratislava

 

E-mail: info@makrofoto.sk

Telefón: +421(0)948 126 444 (pracovné dni 10.00 - 18.00 hod.)

 

Bankové spojenie - čísla účtov:

 

Tatra Banka

2924845918/1100,

IBAN SK35 1100 0000 0029 2484 5918

 

 

SLSP

0635038555/0900,

IBAN SK69 0900 0000 0006 3503 8555

 

 

VÚB

2818669551/0200,

IBAN SK78 0200 0000 0028 1866 9551 

Reklamácie:

V prípade, že sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, ste oprávnení uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru - reklamovať ho. My sme povinní vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

Makrofoto.sk

Karloveská 6C

842 02 Bratislava

 

E-mail: obchod@makrofoto.sk
Telefón: +421(0)948 126 444

 

Reklamačný formulár a reklamačný poriadok sme pre Vás pripravili TU

 

Orgán dozoru

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

e-mail: ba@soi.sk