Stack Shot makro autoposuv, súprava s USB

Stack Shot makro autoposuv, súprava s USB

Výrobca: Cognisys Inc.
Katalógové číslo: STKS-100-PKG-USB
Dostupnosť: na vyžiadanie
Kúpou tohoto produktu získate 646 bodov.
646,- € (s DPH)
Do košíka 
Obrázky tvorené metódou makro fotografie majú príliš často nízku hĺbku poľa ostrosti (DOF). Na tento problém sa zameral Stack Shot (a voľne dostupné softwéry techniky focus stacking, ktoré zvyšujú hĺbku ostrosti skladaním fotografií). StackShot umožňuje precíznu kontrolu pozície fotoaparátu, ktorá je potrebná pre makro fotografovanie. Automatizuje proces snímania viacerých fotografií v následných krokoch. Následné obrazy sú potom spracované v softvéroch pre focus stacking
kde sa spoja obrazy s nízkou hĺbkou poľa do jedinej fotografie s vysokým rozlíšením. Tento proces je možné vykonať i manuálne, je to však zložitejšie, zdĺhavejšie a otravné. Zníženie času zhotovenia snímok vám tiež umožňuje zachytiť technikou focus stacking i objekty, ktoré
nespolupracujú a sú nestabilné. Kombináciou jednoduchého užívateľského rozhrania s extrémnou flexibilitou zákulisných scén je StackShot nevyhnutnsťou pre každého seriózneho makro fotografa.

 

USB rozhranie
StackShot má voliteľné USB rozhranie. Prostredníctvom tohto rozhrania  je možné StackShot diaľkovo ovládať pomocou počítača.

 

Výhody:
1.Automatický výber fotografie v počítači
2. Jednoduché programovanie riadiacej jednotky cez počítač.

 

Balíček Stack Shot obsahuje:
1. Kontrolný modul StackShot s USB (možnosť pripojenia k PC)(1)
2. AC/DC adaptér (1)
3. Návod na použitie v slovenčine (1)
4. Motorový kábel (1)
5. montáž StackShot koľajničky (1)

 

Motorový kábel StackShot sa napája na štvorpinový konektor na kontrolnom module.

 

K súprave budete potrebovať kábel na spojenie Stop Shot s fotoaparátom alebo Stop Shot/Stack Shot univerzálny IR diaľkový ovládač (nie je súčasťou súpravy).

 

Ukážka použitia Stack Shot:

http://www.youtube.com/

Zatvoriť

Tento tovar zatiaľ nemá hodnotenia.

vložiť nový komentár
AS
Asférické prvky objektívu (Aspherical). Asférické šošovky prakticky vylučujú problémy s rozmazaním ale aj iné chyby šošoviek, a to aj pri použití najširšej clony. Sú obzvlášť užitočné pri korekcii skreslenia v prípade širokouhlých objektívov. Použitie asférických šošoviek navyše prispieva k ľahšiemu a menšiemu dizajnu objektívu.
D
Informácie o vzdialenosti. Objektívy NIKKOR typu D a G prenášajú do fotoaparátov AF Nikon informácie o vzdialenosti objektu od fotoaparátu. To umožňuje používať rôzne vylepšenia, napríklad trojrozmerné maticové meranie expozície alebo trojrozmerný doplnkový záblesk vyvažovaný multisenzorom.
DC

Objektív AF DC. Objektívy AF DC-NIKKOR sú vybavené exkluzívnou technológiou ovládania rozostrenia snímky od spoločnosti Nikon. To fotografom umožňuje ovládať stupeň sférickej chyby v popredí alebo pozadí otáčaním krúžku DC objektívu. Tým sa vytvorí kruhové nezaostrené rozmazanie, ktoré je ideálne na fotografovanie portrétov.

DO
DO alebo difraktívne šošovky (diffractive optics) sa pridávajú do objektívov špeciálne u značky Canon. Difrakcia je v podstate vada, pri ktorej pozorujeme u elektromagnetického vlnenia ohyb. Tento jav vzniká pri prechode svetla malým otvorom. Zvyčajne sa difrakcia prejavuje pri malých otvoroch clony s vyššími clonovými číslami. Výhodou objektívov s pridanými DO členmi je, že dokážu korigovať difrakciu, to znamená, že potláčajú difrakčnú chybu objektívu pri vysokých clonových číslach na čo najmenšiu úroveň.
DOF
Hĺbka poľa ostrosti. Vyjadruje oblasť ostrosti na fotografii. Znamená to, že na snímke je ostrý nielen predmet, na ktorý sme zaostrili, ale v určitom rozsahu aj predmety pred ním a za ním.  Hĺbka poľa ostrosti stúpa s hodnotou clonového čísla, so zmenšujúcim sa clonovým otvorom. Hľbka poľa ostrosti klesá s rastúcou ohniskovou vzdialenosťou objektívu.
ED

ED Sklo (Extra Low Dispersion Glass). Spoločnosť Nikon vyvinula sklo ED s extrémne nízkym rozptylom svetla umožňujúce produkciu šošoviek, ktoré poskytujú vynikajúcu ostrosť a korekciu farieb minimalizovaním farebnej chyby.
Jednoducho povedané, farebná chyba je typ rozptylu obrazu a farieb, ktorý sa vyskytuje pri prechode svetelných lúčov s rôznou vlnovou dĺžkou cez optické sklo.

Objektívy s ED sklom poskytujú úžasnú ostrosť a kontrast aj pri najväčších clonách.

EV

Exposure Value. Ak chceme korektne exponovať fotografovanú scénu, musíme poznať množstvo svetla, ktoré na nej existuje. Na vyjadrenie množstva tohto svetla sa vo fotografii používa jednotka EV. EV  bola zavedená pre svoju jednoduchosť. Danú scénu s danými svetelnými podmienkami totiž možno odfotiť rôznymi spôsobmi: raz s dlhším časom a vyššou (viac uzavretou) clonou, druhý krát s krátkym časom a otvorenou clonou, tretí krát môžeme ponechať čas krátky, clonu uzavretú a zvýšime citlivosť ISO. Všetky tieto spôsoby však budú mať rovnakú hodnotu EV. EV je súvislosť medzi absolútnym osvetlením scény, expozičným časom uzávierky, clonovým číslom na objektíve a ISO citlivosťou snímača alebo filmu. 

EX

Excelent. Touto skratkou sa označujú objektívy pre profesionálne použitie od výrobcu Sigma.

Focus
Zaostrenie. Nastavenie objektívu s najostrejším obrazom v rovine filmu alebo obrazového snímača.
G

Objektív NIKKOR typu G. Objektív NIKKOR typu G nemá clonový krúžok. Clonu musíte vybrať na tele fotoaparátu.

IF

Vnútorné zaostrovanie (Inner Focus). Predstavte si možnosť zaostriť objektívom bez zmeny jeho veľkosti. Akýkoľvek pohyb vnútorných optických prvkov sa obmedzuje na interiér tubusu objektívu. To umožnilo vytvorenie kompaktnejšej a ľahšej konštrukcie, ako aj kratšiu zaostrovaciu vzdialenosť. IF obsahuje väčšina teleobjektívov NIKKOR a vybrané objektívy NIKKOR so zoomom.

IS

Image Stabilizer - stabilizátor obrazu sa používa prevažne u objektívov vyššej triedy. Obmedzuje prenos chvenia rúk a otrasov do výsledného obrazu - zamedzuje tvorbu tzv. pohybovej neostrosti fotografického obrazu. Toto označenie používa na svojich objektívoch výrobca Canon.

Makro

Termín vyjadruje, že objektív sa dá zaostriť na krátku vzdialenosť (pár centimetrov). V presnom slova zmysle sa tento termín používa vtedy, keď je fotografovaný objekt  zobrazovaný na okienko filmu v pomere 1:1 alebo dokonca väčšom. Firma Nikon používa termín "mikro".

OS

Sktaka označuje technológiu stabilizácie obrazu. Rôzni výrobcovia používajú rôzne skratky pre ich technológiu ako sú OS (Optical Stabilizer), VR (Vybration Reduction ), VC (Vybration Compensation). Stabilizátor obrazu je zariadenie, ktoré zmierňuje pohyby objektívu (fotoaparátu) spôsobené chvením rúk fotografa. Poznáme dva spôsoby stabilizácie obrazu. Prvý spôsob je stabilizácia pomocou gyroskopov v objektíve a druhý spôsob je stabilizácia obrazu pomocou pohybu senzora v tele fotoaparátu.

(Canon - IS, Nikon - VR, Pentax - SR (Shake Reduction), Samsung - OIS (Optical Image Stabilization), Sony - SSS (Super Steady Shot)