Expozimetre

Expozimetre do vrecka  pre presné meranie okolitého, zábleskového alebo taktiež odrazeného svetla.  Presné expozičné hodnoty v 1/1, 1/2 alebo 1/3 krokovaní. Údaje o expozičných hodnotách sú zobrazované na LCD displeji.

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne produkty.